Vad är ett ackord?

Ett ackord är en samklang av flera toner. I ett C-durackord ingår tonerna C, E och G. Man brukar dela in ackord i dur och moll. Det finns en skillnad i ljudegenskaper emellan dessa: dur tenderar låta aningen glatt eller tämligen neutralt medan moll har en sorgsnare karaktär.

Även om varje samklang av två eller fler toner teoretiskt sett skulle kunna ses som ett ackord arbetar man oftast med en standardiserad uppsättning ackord som är väl inarbetade inom västerländsk konst- och populärmusik.[1] De vanligaste formerna av ackord i den västerländska traditionen är durackord och mollackord. Dessa är tersstaplade treklanger. En treklang består av tre toner, att treklangen är en tersstapling betyder att dessa toner ligger på tersavstånd från varandra.

Välkommen till em5!

På denna site kan du hitta de länkar vi samlat på oss då vi samlar ihop de bästa av de bästa företagen på nätet. Det är därför vi kan underlätta både för sig som konsument men även för dig som egen företagare och vill ha hjälp med att synas! Vill du lägga till din länk? Klicka på lägg till länk och följ instruktionerna.